All posts by Alex Dekkers

About Alex Dekkers

Welcome to my Christian blog. My name is Alex Dekkers and in the last few years I have been working through Alex on Faith Ministeries to daily (as possible) to bring devotional, to to Bible studies, but also discuss important things over the world (satanic influence, illuminati and such). I hope you will like and be blessed and uplifted by my blog. Any donation will be highly appreciated to make it possible for me to further profesionalize my ministry.

Alex view – Politics

Dear all,

2020 has already been a very surprising year so far. I can easily say that I did expect all the things happening, which have happened so far. But besides the global pandemic and all the racial tensions and changes, we also see a lot of information about politics.

Personally, I don’t believe in politics and consider it to more a burden to society, than a blessing. However, politics is a part of our lives and we have to deal with it.

The most significant political changes are mostly in the USA at the moment. After almost four years of Trump as their president we are almost coming to the point of a new election. For me I am happy with the upcoming election, because I feel that it is very necessary for Trump to be voted out of office. Do I consider Joe Biden to be a good president? Not at all, but in comparison with Trump it is the best choice to make. Joe Biden seems to be more reliable and actually focused on protecting his country. Trump however has shown to be grosely incompentent and even a danger to all of us and in particular the US democracy.

The part about the US democracy is not just limited to this current president, although he has shown the most willing to abuse the current political system over there. In a democracy it should be unacceptable for a president of prime-minister to have so much influence. No leader should have the ability to appoint (or influence) almost every organisation and position within a country. He is opposed to mail-in-vote and now he has appointed a new boss for the US mail system. If a DA is investigating him or one of his friends, he tries to replace them. If a general opposes him during his impeachment, he organizes it in such a way that the general is forced out of his function.

The USA really need to reassess their polictical system and make the necessary changes regardless of who is president. Do you agree?

Alex’ view – Power of positivity

Dear all,

God bless you all! I wish all the best for you and your loved ones for this coming week!

We are living in a time with a lot of things going on and not always in a positive way. But we cannot let our circumstances or surroundings dictate our happiness. When it comes down to it, we are solely responsible for our own happiness.

Of course, it sometimes can “feel good” to have a pity party for ourselves, but in the end it will not help us at all. Even more so, its not even good for us. Because if you realistically look at those moments, you can at least draw one conclusion: at the end of the one-man pity party, you still feel horrible.

What is the reason for this? Because when we really strip down our lives down to the bare minimum, you will discover that we are nothing more than energy. Of course, this might seem a little “new age”, but is actually far from it. This is our reality, although we cannot really see it. When you do something negative, than most of the time you will see something also negative come back to you. But luckily the same apllies with positive energy. The more you decide to generate positive energy in yourself and around you, the more positive energy will come back to you.

I want to suggest to you to start (from now on) to generate as much positive energy for yourself, but even more so for people around you. Give that word encouragement to someone near you, help that colleague our class mate. Do you have the ability to help someone to come closer to realize to his / her dream, do so! The power to success is positive energy and believing that you will realize goals purely by faith and determination. You have to believe that reaching that goal is an inevitability and that start picturing the moment that you realized that goal! And more and more you will see goals being achieved.

But why then also help others? Again it is positive energy you are sending out, which will also come back to you. But also to have success, you need others. Stop thinking that you can do it all by yourself and start building your network in which you can help each other.

God bless!

Alex’ view – Leefbare samenleving

Hoi allen,

Vandaag ga ik in mijn blog in op het onderwerp ‘leefbare samenleving’.

Introductie

De reden voor dit onderwerp ligt natuurlijk in de ontwikkelingen in onze wereld van de laatste maanden. Als de afgelopen maanden iets hebben uitgewezen, dan is het wel dat onze samenleving niet altijd zo leefbaar is, als deze zou moeten zijn.

Dit laat zich het meest zien door de intolerantie richting elkaar als het gaat om zaken als racisme, politiek, sekse en die lijst kan ongetwijfeld langer.

Racisme

Na de dood van George Floyd is er een beweging in stroomversnelling gekomen die zijn weerga niet kent. Naar mijn mening een belangrijke beweging die ook zeker de vrijheid moet hebben om door te blijven gaan. Want in de maanden na de dood van George Floyd is wereldwijd gebleken dat racisme helaas nog steeds levend is, maar ook dat het begrip onderling soms ver te zoeken lijkt.

Ik ben zelf heel blij met de gevolgen van de Black Lives Matter-beweging, omdat er nu wereldwijd veel meer aandacht is voor het onderwerp racisme. Grote bedrijven die inzien (uiteraard ook ingegeven door minder nobele redenen, zoals hun omzet) dat bepaalde productnamen en -logo’s niet langer meer kunnen, omdat deze hun oorsprong vinden in bepaalde stereotypen en vooroordelen. Maar ook (vooral) YouTube-sterren die nu geconfronteerd worden met hun onacceptabele films uit het verleden. Natuurlijk zijn er van die personen de nodige “krokodillentranen”, maar daar moeten we eerlijk gezegd ongevoelig voor zijn. Tot nu toe heeft dit namelijk vooral gevolgen gehad voor YouTube-sterren met meerdere dubieuze filmpjes op dit vlak. Uiteraard hoop ik dat ze hun fouten inzien en opnieuw beginnen, maar voor degene die niet willen veranderen, is de negatieve impact op hun kanalen niet meer dan terecht.

Wat helaas ook heel duidelijk is gebleken dat onder de mensen er een heel aanzienlijke groep is die toch meer racistisch is, dan zij willen toegeven. Neem een kijk op Twitter en de nodige racistische opmerkingen worden ongestoord gemaakt. We leven blijkbaar in een tijd waar het geaccepteerd is om racistisch te “mogen” zijn. We zijn door God allemaal geschapen in zijn evenbeeld. Nergens stelt God dat de ene huidskleur beter zou zijn, dan de ander, maar toch lijken we dat wereldwijd toch op meerdere plekken wel te vinden. Zelfs als je niet in God gelooft, dan is er toch geen enkel valide argument om onderscheid te maken tussen verschillende rassen en op basis hiervan andere rassen achter te stellen of te beledigen (of erger).

Sekse

Los van de discussie omtrent rassen en racisme, moeten we zeker niet voorbij gaan aan de tweedeling als het gaat om mannen versus vrouwen. Het is onbegrijpelijk dat we anno 2020 nog steeds zoveel ongelijkheid hebben tussen mannen en vrouwen. Vaak zien we toch nog dat vrouwen op de werkplek voor hetzelfde werk en dezelfde functie (aanzienlijk) minder betaald krijgen. En waarom? Uiteraard zal de mannencultuur hier een grote bijdrage aan hebben, maar ook de achterstelling op de misvatting dat vrouwen op een gegeven moment wel kinderen zullen krijgen en daar minder of niet werkzaam zullen zijn. Zelfs als een vrouw daarvoor zou kiezen, dan moet dit haar goed recht zijn. We leven inmiddels in een tijd waar het verloop van personeelsbestanden meestal toch al hoog is. De loyaliteit van vroeger is er allang niet meer ook niet onder mannen, dus waarom nog aan dit non-argument vasthouden. Het gaat nog altijd om toegevoegde waarde die iemand levert, tijdens zijn/haar dienstverband. En ook zou dit nooit carrière-kansen mogen verminderen. Zelfs met parttime moet iemand nog gewoon evenveel kans op promotie hebben. En laten we eerlijk zijn, ook vrouwen die CEO willen worden, zullen hier ook de uren voor maken.

Politiek

Ook door politieke tegenstellingen is de samenleving er niet bepaald leefbaarder door geworden. Extreme partijen lijken wereldwijd maar groter te blijven, waarbij zij stemmers aantrekken, waarbij genuanceerdheid alles behalve aanwezig is. Dit zie je zowel tussen Democraten en Republikeinen in de VS, maar ook door de opkomst van extreme partijen in meerdere Europese landen. Deze partijen parasiteren op punten die niet eens feitelijk zijn, maar vooral heel effectief op de onderbuikgevoelens van sommige inspelen. En natuurlijk als een politicus jou verteld dat jouw situatie de schuld is van links (of rechts) of een ander ras, dan is dat toch alleen maar “mooi”. Gek genoeg is bij de opkomst van leefbare partijen in Nederland, de leefbaarheid er helemaal niet op vooruit gegaan!

Op naar een leefbare samenleving

Als we echt een leefbare samenleving willen, dan moeten we eerst beginnen met meer respect te hebben voor elkaar en ook het beste voor elkaar te willen.

Als er een groep gaat protesteren over de misstanden waar zij mee te maken hebben, dan moeten we dit serieus nemen en samen kijken hoe we hun kunnen helpen. De Black Lives Matter-beweging is een gevolg van misstanden waar donkere mensen wel degelijk mee te maken hebben. In plaats van dan er hard tegen in gaan, kan je ook kijken wat jij zelf kunt doen om de samenleving ook voor hun beter te maken. Het lost namelijk niets op om te zeggen, dat het lang niet zo erg is, zoals in de VS. Dat wordt ook niet gesteld, maar wel dat zij nog dagelijks met vooroordelen en racisme te maken hebben. En laten we eerlijk zijn in deze samenleving hebben zij o.a. op de arbeidsmarkt hier wel degelijk mee te maken. Of gaat iemand beweren dat het niet in het nadeel van iemand werkt, als hij/zij een Arabische naam heeft? Of dat Afrikaanse en Arabische mensen met achterdocht in de gaten worden gehouden in winkels en het uitgaansleven? Ja, er zijn genoeg voorbeelden te noemen waarin ook uit die groepen er mensen zijn die zich misdragen. En dat moet je op individueel niveau aanpakken, maar dat geldt net zo goed voor blanke mensen. En uit statistieken blijkt dat werkeloosheids- en criminaliteitscijfers onder alle groepen niet significant verschillen en juist dalen (even de gevolgen van COVID-19 niet meetellend). Vaak is het meer het onderbuikgevoel dat mensen hier in leidt en daarnaast ook politici en mediamensen die parasiteren op dit soort onjuiste sentimenten.

Als je wilt dat onrust weggaat, dan moeten we hier samen aan werken. En dan maar vast houden aan een fictief figuur (zoals zwarte piet), boven het welzijn van een medemens, is iets wat onacceptabel is.

Verder moeten we ook leren dat er ook in de Nederlandse geschiedenis verkeerde dingen zijn gebeurd, zoals slavernij en onze aanwezigheid in Suriname en Indonesië. Laten we hier eerlijk over zijn en het ook veroordelen. Waar ik nog minder tegen kan is dat in plaats van dat we dit veroordelen, dat we bijvoorbeeld gelijk naar de Ashanti in Ghana gaan wijzen. Wat zij hebben gedaan is ook verkeerd, maar ik hoor Ghanezen hier geen excuses of verzachtende omstandigheden over aan voeren. En geloof je nu echt dat als de Ashanti niet hadden meegewerkt met de Nederlanders, dat zij niet zelf als slaven waren weggevoerd? De Nederlanders kwamen daar om alleen maar verkeerde redenen.

Ik ben wel voor excuses, maar zeker niet voor herstelbetalingen. Excuses en leren van onze fouten, zijn zaken die ons kunnen helpen het vanaf nu beter te doen. Herstelbetalingen na zo’n lange tijd werkt niet. De herstelbetalingen na WO I was de belangrijkste oorzaak voor WO II. Daarbij geloof ik dat formele excuses wel kunnen bijdragen aan begrip.

Verder ben ik voor positieve discriminatie op de arbeidsmarkt, maar niet zozeer in de huidige vorm. Ik sta meer voor een vorm van positieve discriminatie, waarbij bedrijven een bepaalde druk wordt opgelegd om eerder voor een vrouw of iemand met een migratieachtergrond te kiezen bij dezelfde (of nagenoeg dezelfde) geschiktheid. Want er is ongelijkheid op de arbeidsmarkt en dat moet verdwijnen.

Als laatste punt wil ik dat er iets grondig veranderd in de politiek. In de huidige tijd wordt de politiek gedomineerd door politici die niet meer bezig zijn om Nederland beter en meer leefbaar te maken, maar eerder juist te polariseren. Zij dragen daarmee een grote verantwoordelijkheid voor de huidige situatie. Als kiezers moeten we ook stoppen om dit soort types dit platform te geven.

Alex’ view – Sylvana Simons

Hoi iedereen,

Vandaag sta ik in mijn blog stil bij Sylvana Simons. Los van wat de eigen mening is over deze Nederlandse politicus, mag gerust gezegd worden dat ze een behoorlijke loopbaan heeft tot nu toe. Begonnen als danseres, daarna werkzaam als VJ en presentratice en tegenwoordig actief als politicus (eerst landelijk en nu op gemeentelijk niveau in Amsterdam).

Ik schrijf deze blog als witte man en ik kan me voorstellen dat elke kritische noot door sommige gelijk in een heel ander licht zal worden beoordeeld. Mijn blog is echter puur en alleen om over haar te praten en te beoordelen wat ik persoonlijk goed aan haar vind, maar ook de punten waar ik zelf moeite mee heb. Als iemand daar meer van wil maken, dan is dat echt voor de eigen rekening. Deze blog is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld om “helemaal los te gaan” op haar. Elke vorm van belediging (zeker van racistische aard), zal dan ook niet door mij worden getolereerd.

Racisme

Met name de laatste jaren is Sylvana binnen Nederland één van de voorvechters tegen racisme en in het bijzonder ook tegen het fictieve racistische figuur zwarte piet. Zeker in haar hoedanigheid als politicus vind ik een zeer positieve kant van haar. Er zijn genoeg niet-witte politici (bij gebrek aan een andere formulering) die eenmaal in de politiek het punt van racisme links laten liggen uit angst voor hun eigen politieke carrière. Dat zij er voor heeft gekozen om dit bewust niet te doen, vind ik persoonlijk zeer lovenswaardig en sterk.

Zwarte piet

Al sinds jaren gaat zij fel in tegen het nog steeds bestaan van het racistische fenomeen zwarte piet. Het blijft schrikbarend om te zien hoe fanatiek mensen dit fictieve personage maar blijven verdedigen, terwijl er een groot aantal mensen in Nederland zijn die terecht aangeven dat zwarte piet racistisch is en onnodig kwetsend. En ik deel die mening. Een sinterklaasfeest zonder zwarte piet, zal nog steeds een mooi feest zijn, echter dan op een manier dat iedereen binnen Nederland hier zonder gekwetst te worden aan kan deelnemen. Het non-argument dat zwarte piet cultuur is heb ik in mijn vorige blog reeds aan de kaak gesteld en aangetoond dat dit helemaal niet zo cultuur is als wordt voorgespiegeld en dat er zeker vroeger in hele racistische bewoordingen over zwarte piet werd gesproken en dit was zelfs in de jaren 60 reden om het personage van zwarte piet al aan te passen. Maar los van dat laatste, het feit dat een net zo belangrijk deel binnen Nederland aangeeft dat zij dit personage als racistisch en onnodig kwetsend ervaren, moet al reden zijn om hiermee te stoppen. Wat is belangrijker? Jouw medemens of jouw subjectieve beeldvorming over cultuur (juist iets wat altijd aan veranderingen onderhevig is).

Een aantal jaren geleden ging zij bij een theatershow “LUL-verhalen” hier al tegen in om daarna te moeten horen dat dit voor een deel van de toeschouwers reden was om weg te gaan. Hoe zo, blijven we ons in Nederland als empatisch beschouwen als deze noodkreet steeds maar wordt weggewuifd tot doodsbedreigingen aan toe.

Waarom dan toch kritiek?

Ik kan me heel goed voorstellen dat sommige van jullie zich zullen afvragen met al deze punten, waarom ik dan toch moeite heb met Sylvana Simons. Dit is uiteraard iets persoonlijks, aangezien het al begint dat om de één of andere reden ik altijd al moeite met haar heb gehad, wellicht iets in haar dat op mijn niet als sympathiek overkomt. Maar dat kan ik haar niet kwalijk nemen, aangezien dit iets is wat ik zo ervaar en voel. Daar reken ik haar ook verder niet op af.

Maar ik kan stoor me vooral aan de manier waarop ze haar werk doet. Zeker sinds ze in de politiek is gegaan, vind ik haar manier van aanpak juist te agressief en juist meer tegenstelling veroorzakend dan zoeken naar een manier om samen met andere partijen de geconstateerde punten op te gaan lossen. En hierbij bedoel ik niet naar die onzinnige typering van “angry black woman”. Ik heb zo’n hekel aan die term en het slaat ook nergens op. Iedereen mag in Nederland, maar ook daarbuiten fel zijn in hetgeen hij/zij voor staat, maar op het moment dat het een donkere vrouw is, dan komt dit die domme typering al snel om de hoek. Donkere vrouwen hebben bovengemiddeld al met tegenwerking te maken, terwijl het een groep is die juist steeds vaker als hoogopgeleid en met goede banen door het leven gaan. Het is bijna alsof een deel van de mensen het donkere vrouwen niet gunnen om gelijk behandeld te worden en hun succes te gunnen. Nee, ik vind haar manier van de discussie vaak één van juist meer tegenstelling veroorzakend dan dat ze zoekt naar mogelijkheden van samenwerking ongelijkheden op te lossen. En daarbij vind ik haar manier van praten en haar houding zeker in de Amsterdamse gemeentepolitiek vaak arrogant en hooghartig overkomen, waardoor haar goede strijdpunten juist ondergesneeuwd raken. ik hou sowieso van rustige en bescheiden mensen en als ik dan dat gedrag zie (bij wie dan ook) dan roept dat juist meer weerzin op. En dat heeft ze helemaal niet nodig. Het jarenlang strijden tegen racisme en zwarte piet lijkt zeker haar vruchten af te werken, aangezien we nu in een fase zijn dat er echt veranderingen in binnen- en buitenland gaande zijn.

Een jaar of twee geleden was er een Engelse man door de politie doodgeschoten door de politie naast de DNB in Amsterdam, waarbij al heel snel duidelijk was dat dit ‘suicide by cop’ betrof en dat de politie niet verkeerd en/of buitensporig was. Om dan enkele dagen erna Sylvana Simons van leer te zien trekken tegen de politie dat ze extreem geweld gebruiken. Dat de politie echt niet alles goed doet, dat ben ik met haar eens. Maar deze situatie was dat niet en dat zorgde alleen maar voor scheiding tussen groepen. Zelfs vanuit de politiek (vanuit alle kanten) kreeg ze hier ook terecht fel kritiek op. Wat zij deed maakte de situatie alleen maar erger en haar aanpak was dan ook verkeerd. Daarmee verspeelde ze alleen maar meer haar krediet naar andere toe.

Hoe anders

Ik zou willen zien dat Sylvana zich meer bescheiden gaat gedragen en meer en meer de moeite doet om samen te werken en samen met andere partijen te werken om alle groepen binnen Nederland te verbinden en juist te overtuigen waarom racisme nog steeds bestaat en waarom en hoe dit samen opgepakt en opgelost moet worden. Ik geloof dat als ze dit doet, dat ze meer de vruchten van haar strijd gaat plukken. In de politiek, maar ook daarbuiten, heb je elkaar nodig om iets iets te bereiken. Ik wil dat ze dit ook door heeft en eventueel alle pijn en frustratie (hoe terecht ook) naast zich neer weet te leggen. En als dat haar lukt, dan voorspel ik niet alleen een veel succesvollere politieke carrière voor haar, maar ook meer succes in de strijd tegen racisme!

Alex’ view – Zwarte piet geen cultuur

Beste mensen,

In de blog van vandaag ga ik in op de hele discussie rondom zwarte piet. Deze discussie is dit jaar extra opgelaaid door de dood van George Floyd en alle (wereldwijde) protesten van de BLM-beweging.

Het belangrijkste argument van voorstanders van zwarte piet is steevast dat het onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Allereerst mag dat uiteraard geen argument zijn om daar om die reden maar aan vast te blijven houden. Immers is de cultuur van elk land altijd aan veranderingen in de tijd onderhevig, dus waarom in deze tijd nog zo star vasthouden aan het fictieve figuur zwarte piet?

Dan het belangrijkste argument van de tegenstanders: zwarte piet is een racistisch figuur. Hoe zeer de voorstanders om dit punt heen willen draaien, het feit is en blijft dat het inderdaad een racistisch figuur is. Zwarte piet is deze “folklore” de zwarte knecht/slaaf van een witte (oude) man, wordt vaak als simpel afgeschilderd, heeft kroeshaar, grote rode lippen en draagt in sommige gevallen dragen ze nog steeds gouden oorbellen. Dat laatste is overigens een directe link naar de slavernij, aangezien slaven na verkoop in sommige gevallen deze oorbellen in kregen als bewijs dat ze gekocht waren. Het meest storende vind ik dat de zwarte mensen in onze samenleving aangeeft dat zij zich beledigd en gediscrimineerd voelt door deze fictieve figuur, maar toch blijft een aanzienlijk deel van ons land toch star vasthouden dat ze maar niet moeten zeuren, omdat het anders ten koste zou gaan van ons kinderfeest. Dit is uiterst hypocriet, want als de belediging gericht was tegen de LBTGQ-community in Nederland, dan zou Nederland zich gelijk haasten om dit aan te passen. En stel je voor dat de situatie in Nederland geheel omgekeerd was, dan is de kans groot dat witte mensen ook op de barricade zouden klimmen om dit te stoppen. En sowieso waarom is het zo moeilijk om een fictief figuur af te schaffen als daarmee een net zo belangrijk deel van onze bevolking daardoor niet beledigd of racistisch bejegend wordt? We noemen ons toch altijd zo tolerant in ons land? Op dit vlak is daar echter niets van te merken!

Cultuur

Zoals eerder gezegd wordt als belangrijk argument aangevoerd dat zwarte piet cultuur is, echter is dit een uiterst zwak argument. Ja, festiviteiten rondom sinterklaas bestaat al eeuwen en heeft betrekking op de katholieke heiligenverering van Sint Nicolaas. In heel veel eeuwen was zwarte piet daar nooit, maar dan ook nooit onderdeel van! In eerste instantie was het feest rondom sinterklaas alleen bestemd om presentjes te geven aan wezen, pas later werd dit een “feest” voor iedereen. En toen er op een gegeven moment sprake was van een knecht, dan was dit eeuwenlang niet een zwarte piet, maar een zwarte duivel (zoals in bijvoorbeeld Oostenrijk nog steeds het geval is). Als we in Nederland dan zo vast willen houden aan de echte cultuur omtrent sinterklaas, dan moeten we zwarte piet vervangen door de echte knecht: de zwarte duivel!

Daarbij moet niet vergeten worden dat de verhouding tussen sinterklaas vs zwarte duivel (en later zwarte piet) er altijd één is geweest van het goede vs het kwade. Ook dit is al een reden om tegen zwarte piet te zijn.

Afkomst

Maar waar komt zwarte piet dan vandaan? Daarvoor moeten we terug naar 1850 toen het prentenboek van Jan Schenkman “Sinterklaas en zijn knecht” werd uitgebracht. Het is dan ook puur toevallig dat zijn versie het meest aansloeg aangezien een jaar daarvoor een andere schrijver een sinterklaas zonder knecht/slaaf uitbracht.

In deze tijd was dan de slavernij in Nederland zelf al verboden en afgeschaft, maar het duurde nog tot 1863 tot wij dit ook in Suriname afschafte. Rond deze tijd was ook “blackface” als “cultuur” over komen waaien uit de Verenigde Staten, iets waarvan wordt gezegd dat Jan Schenkman daar ook een liefhebber van was. Dus een ieder die probeert te ontkrachten dat deze link niet bestaan, dan is er genoeg om aan te nemen dat deze link er wel zeker is. En kijk ook naar zwarte piet en het is letterlijk een blackface!

Sindsdien won deze lezing van sinterklaas snel aan populariteit waarbij nog tientallen jaren lang (circa een eeuw lang) aan zwarte piet werd gerefereerd als de zwarte (of Moorse) slaaf/knecht van sinterklaas, waarbij hij ook lange tijd een boeman was. Daarmee werd in onze cultuur het racistische beeld van zwarte piet in onze samenleving gebracht en zijn we jarenlang geïndoctrineerd dat zwarte piet cultuur was en dat er niks mis mee zou zijn.

Racisme

Een ander belangrijk onderdeel van de discussie rondom racisme is dat uit literatuur begin 20e eeuw vaak in heel racistische termen over zwarte piet werd gesproken, waarbij in onze cultuur wel degelijk is aangetoond dat zwarte piet racistisch is! Waar hebben we het zelfs over ? In de jaren 60 van de 20e eeuw was er ook discussie rondom het racistische karakter van zwarte piet, waarna zwarte piet al werd aangepast (blijkbaar in de jaren 60 was er geen moeite om onze cultuur aan te passen. Ook is daarmee wederom een vaststaand feit dat zwarte piet een racistisch (fictief) figuur is!

Een argument die ook vaak snel ter sprake wordt gebracht als de slavernij erbij wordt gehaald (in en door Nederland) is dat de Ashanti’s in Ghana actief betrokken waren bij de slavenhandel. Dat wordt door hen ook niet ontkend, echter waar een belangrijk verschil is dat in Ghana het slavernij-verleden niet wordt weggestopt of gebagetalliseerd, terwijl wij dit in Nederland doen. We houden er in Nederland van om vooral de “goede” prestaties uit onze geschiedenis te benadrukken, maar over onze rol in de slavernij houden we ons heel angstvallig stil. Nederland heeft een actieve rol in de slavernij gehad en het wordt tijd dat we dat ook toegeven en dat ook openlijk afkeuren (o.a. door standbeelden en straatnamen van actieve deelnemers aan de slavernij weg te halen, maar ik dwaal nu te veel af).

Hoe nu verder?

Laat duidelijk zjin dat ik me bewust ben, dat er nog steeds zoveel voorstanders zijn voor zwarte piet, omdat zwarte piet meer dan 100 jaar in onze cultuur heeft gezeten en de meeste van ons niet anders weten. Deze onwetendheid maakt dat ik niet elke voorstander zie als racist, maar meer als onvolledig geïnformeerd en ook te star vasthoudend aan een subjectief begrip “cultuur”. Echter als men met deze kennis toch vast wil houden aan zwarte piet als onderdeel van sinterklaas, dan moet men ook niet raar staan te kijken dat ze op een gegeven moment door anderen als racistisch worden aangezien. Stel je voor dat in jouw familie, vriendengroep, op school of op werk ook een zwart persoon hebt (of zelfs deels zwart), zou je dan met een goed geweten willen vasthouden aan zwarte piet, terwijl je weet dat daarmee die persoon wordt beledigd en racistisch wordt bejegend?

Ik ben sterk voorstander van een sinterklaasfeest zonder zwarte pieten (en laat duidelijk zijn dat het geen roet is, aangezien dit uit eerdere literatuur blijkt dat dit niet zo is, maar ook slaat het nergens op dat door roet in de schoorsteen het gezicht helemaal zwart zou worden, maar de kleding zeer schoon blijft … het is eigenlijk genant als men zich aan deze lezing vast wil houden.

En laten we eerlijk wezen gaan we in eens dit uiterst commerciële feest niet meer vieren zonder zwarte piet? Mensen wees toch eens eerlijk, natuurlijk gaan we gewoon daarmee door. En als sinterklaas dan toch bijgestaan moet worden, vervang ze dan door clowns. De meeste kinderen vinden clowns heel leuk en voordat je het weet is deze nieuwe vorm al snel ingeburgerd en wordt dit als “onze” cultuur beschouwd. Of anders geen knechten, of als men toch echt een knecht wil, dan weer terug naar de echte cultuur van de knecht van sinterklaas: zwarte duivels. Maar ja, dat dit de echte cultuur van sinterklaas is, daar wil men natuurlijk niet aan.

Nogmaals zonder zwarte piet haal je een racistische uiting weg uit het feest en blijft het feest gewoon onverminderd voorbestaan.

Dus laten we toewerken naar een racismevrije versie van sinterklaas en de ingeslagen weg waarin racisme actief uit onze cultuur (van alle kanten overigens) wordt weg gewerkt!

En dan kan men nog steeds van een sinterklaas (zonder piet) kunnen genieten!

Alex’ view – George Floyd

George Floyd

Dear brothers and sisters,

My blog is based on telling you on the Word of God and on positive speech and affirmations. But this doesn’t mean I will not speak on important matters, that affect all of us. Although this matter impacts our black brothers and sisters the most! And especially as a Christian and one that truly believes in the power of the word and affirmations, I will not be silent!

Everyone by now knows who George Floyd is and what happened to him. A person of which more and more comes to light what a devoted Christian he was and really doing Gods work in his community killed by a sadastic white person that is truly a disgrace for the police uniform he was wearing. As a white person myself I feel so much anger to see how one man can kill another man with even a look of satisfaction on his face, while he is being filmed. There was no shame or anything in his body, that could stop him from killing this innocent man. But next to anger it also fills me with a lot of shame. Someone with the same color as me, killing someone just because of his skin color. I know that I (also) have no hard proof that it was a racially motivated murder, but in a society that is the current-time USA, with a racist president like Trump, and a police force that is known for its racist blood running through its vains, you cannot come to any other conclusion that this murder is racially motivated!

Slavery has been abolished for a long time in western countries, but this doesn’t mean that the underlying problem is also gone. Slavery was possibly by the horrible conviction of people that consider them better than others. This has never been really dealt with and has been allowed to be a festering wound allowed to become worse and worse. How many people need to die before we say enough is enough? We have seen unknown people die like George Floyd and a long list of (mostly) innocent people before him, often just for the mere “crime” of being black in a white society! But even famous people like Martin Luther King and Malcom X were not save for the festering wound called racism. This needs to stop now!

Although I also feel anger, I don’t want this to be a blog post where I only showcase my anger. No, I want to see good things come from this horrible moment (the murder of George Floyd and all the riots going on – and know that its the US president and the US police that are behind these protests turning violent, helped by white nationalist groups). God makes it very clear that we are ALL created equal and in His image. You will find nothing in the Bible that states that one race is superior above any other! Yet, somehow we see so many examples (not only white people and not just now, but through the whole world and through our whole history) of groups of people that have deemed themselves superior and as a consequence allowed for a hate to be built against other races. So we need to go back to the Bible and stop any excuse or conviction that we might have built that we are somehow better or superior to other races, because we are not. Again, God made it clear that we are created equally!

Throughout history a part of mankind always looked for an excuse to blame another group for its own misfortune. Or even started to hate another group, because of the mere misconception that if another group will flourish, that you will go the opposite way. That is such a lie! We need to help each other to see all of use rise and become succesful. Its “the powers that be” that don’t want to see people of all races to life in peace and work together to have everyone to become succesful. Even now we see how the likes of Trum and the US police use the death of our brother in faith, Floyd George, as a way to divide and conquer. But we will use this moment to come out stronger with all races combined! We will not be divided and will not be conquered!

Even if you read this and come to the conclusion that you have also allowed any form of prejudice or even racism, than let today that you throw these things out of your life! Stop believing these lies and start working on reprogramming your way of thinking. Start to treat everyone the same (just like you wanted to be treated by others) and don’t use another race to blame your misfortune or fears on! They are not responsible for them! Stop fearing someone because you don’t have the same skin color or you don’t understand each others cultures. Stop believing the lie that if you help someone from another race that this would somehow affect you negatively. It will not .. start helping to lift each other up!

Black lives matter

One of the most debated sentences of our times, but also (I believe) one that is very misunderstood. If a black person says “Black Lives Matter!”, than this is not in any way to say that other lives don’t matter! It is even an insult to their struggle to say “All lives matter”. This is actually a way to fight for the same rights and treatment of black people. Instead of opposing or trying to downgrade their statement, join and support them to move forward in life and having the same life!

White privilege

First note on this: stop trying to convince yourself and others that it doesn’t exist, because it does! As a white person, I know this to be a fact. I don’t have to fear for my life if I am being stopped by a police officer and hope that I won’t get killed. When I apply for a job, I do have an advantage (of course not all employers are like this). We need to see through this and make sure that this goes away and that everyone has the same privilege.

What now?

We need immediate change and no longer accept racism anymore. But what more needs to change? The tone at the top needs to change. Currently, the USA is led by a very racist president (Trump), but also on lower governmental levels and in other countries there is enough examples of racist and prejudiced people. We should no longer tolerate racists to hold important positions. For Christians: stop protecting Trump and all his horibble actions/crimes, just because you think that he is a Christian, just because he is against abortion. The whole reasoning is wrong as God does not say that your government should forbide abortion. No, God is telling you personally that you are not allowed to do so! So voting for a horrible person, just because (for the only purpose to get your vote) he supports that one thing, is wrong. You can’t just close your eyes for all the horrible things he also does. It is keeping our eyes closed for injustice, what is wrong with mankind. We need to address things by what they really are and start working to solve any kind of injustice in the world! Helping someone is a good thing and you will actually be blessed for it!

We also need to stop being quiet on racism and fight it and demand that our governments and police forces are fully cleaned from any kind of racism and injustice. I am not advocating violence, no I am calling everyone to action to do whatever you can to no longer tolerate racism in any form.

God bless you!

Affirmations – Family

Dear brothers and sisters,

We have already talked about the importance of speaking (and living) in affirmations. I understand that we have been programmed to believe that positive persons are “a little bit odd” or are charlatans. But actually they are not! Look in the Bible and see how positive Jesus always was (and still is). One good thing of programming is, that we can also reprogram ourselves and our loved ones!

In the Bible it says that we have to have faith like a child? The reason that God tells us this is because God knows that the faith which children is so amazing. They still have the ability to believe something, just because it is told to them. They don’t start questioning it, they have still naturally have this amazing level of faith of having faith without any compromise. How beautiful is this. But know that we can reprogram ourselves to again have this kind of faith!

Today I want to share with you affirmations, which you need to speak out over your family and you will see amazing changes happen in your family!

Marriage

I am a good and loving husband / wife

I am a good parent

I love my spouse with all my heart

I support my spouse and help to achieve the best in life

I am in love with my spouse and have an amazing love love life with her/him

I support my spouse emotionally, physically and spiritually

I speak positive to my spouse

I have a positive relationship with my spouse and we are a team and positively solve any situation together

Children

I love my children

I am a good example for my children

I protect my children and give them the best youth

I support and motivate my children to be the best in school and reach the best career

My spouse and me are the best example for a good marriage and my children will also have a good marriage

Our children are focussed and love to learn and are serious

Our children don’t spent time with things like games, television, music and such other then for short times for relaxation

Our children love reading, hobbies and spending time developping themselves

Our children only have friends that love them and are challenging them to be the best they can be.

Family

We are an amazing family and have a good relationship with each other

We love to be together as a family

We love to spent them as a family

Affirmations – Positive speech

Dear brothers and sisters,

Affirmations are not just words, but they need to be a way of living. There is really power in affirmations! In my past two blog posts I have given you numerous affirmations that will improve your life.

But to really benefit from affirmations, you will need to change your whole way of living. In this world we are too much influenced to speak and think negatively. To counteract this we need to learn and train ourselves to start thinking and speaking positive. Why? Because (as the Bible also states: there is power in words) and also our body does not see the intention with which we speak certain words, but your body will react to the exact words your speak.

A good example is when you would say I won’t get sick. It might seem a positive affirmation on your health, however it actually isn’t . Just think about what you are telling your body: sick. No, the right way to say this is: I am healthy.

If you want to be without debt, then you don’t say: I am debt-free, but you should say: I am financially prosperous!

See the difference in words. But for myself it also gives my body a whole other energy.

And this is something that is very important to understand: everything is energy. Learn to understand that everything is energy and vibrations and than you will start to understand why and how your body will listen and react to all your words.

Today I want to challenge you to start changing your vocabulary to a affirmative vocabulary.

But it is not just your words that are now important in your life. You also have to change everything even your thoughts. Has someone done you wrong, send them love (doens’t have to be litteraly by saying it to them), by speaking it out in the privacy of your own room. As soon as you think and speak positive about them, then you will sent out positive energy of which I believe that the other person will feel it. But more importantly it will have a positive impact on you: you are now releazing any negative energy from your own body. And the thing your body really doesn’t need is negative energy.

One thing that will make this happen is growing in faith! The more you have faith, the more positive your body and life will be.

I am interested in hearing your stories on how you experience the way you think and talk. What you think of affirmations. And how you have already start changing your habits in this!

God bless!

Affirmations – Health

Dear brothers and sisters,

In this weeks affirmations we will focus on health. A lot of time we tend to focus all our hopes on our healthcare systems. But are you aware that most of the time our healthcare systems are not their to keep you healthy or to remove your pain, but it is there to just minimize pain.

Therefore it is important that for our health we start relying first on God, but also start to change our mind and we will see that these are the two most important factors for better health:

Staying healthy

My body is fit and strong

My mind is calm and at peace

My immune system is healthy and strong

My mind and body are healthy and vibrant

I radiate confidence, joy and health

I nourish my mind, body, and soul everyday

I choose health and wellbeing, because I am worth it

My body is in great shape

Healing

My body is strong and healing

My immune system is healing my body

My health is getting bettter each day

I am surrounded by healing energy

I am healed

I am healthy and whole

I have a perfect health

Appreciating my body

I am grateful for my body

I respect my body

My body is my vessel

I only put my healthy foods into my body

My body is strong and resilient

My body is beautiful just the way it is

I love myself and my body

I am confident and comfortable with my body

I am grateful for my body’s power and strength

Healthy aging

I am aging gracefully

I choose good health for my entire life

I take good care of my body

I embrace the wisdom of my body

I look and feel youthful

I am grateful for good health at every age

Healthy eating

I nourish my body with healing foods

I release emotions that are creating unhealthy habits

I choose healthy foods for good health

I only consume foods that are good for me

My body gets all the vitamins and nutrients it needs

I love eating healthy foods

I choose to eat healthy foods

Energizing myself

I am full of energy

I am grateful to be alive

Life is beautiful and amazing

Source is flowing through me

I am excited and happy right now

I allign my intentions with the energy of God

I find energy in purposeful work

Health and happiness

I am happy to be alive

My life is filled with health and happiness

Energy flows to and through me freely

I radiate positive energy and vitality

Every day is filled with joy and good health

I am excited to start the day